Zeker van kwaliteit en levering? Ook bij kleine opdrachten

Om ervoor te zorgen dat ingeschakelde uitvoerders de gemaakte afspraken tijdig nakomen en de juiste kwaliteit leveren, controleert Innozaam Coöperatie U.A. of de uitvoerders daadwerkelijk voldoen aan de geldende kwaliteitseisen en of zij beschikken over de vereiste diploma’s en certificaten.

Daartoe heeft Innozaam Coöperatie U.A. een strikt eisenprogramma opgesteld, waaraan de uitvoerders moeten voldoen om deel te mogen nemen aan bouwprojecten. Hiernaast verzorgt Innozaam Coöperatie U.A. in samenwerking met leveranciers en fabrikanten doelgerichte trainingen. Dergelijke trainingen leiden ertoe dat de kwaliteit van de uitvoerders op het vereiste niveau blijft en dat zij blijven voldoen aan de voor hen geldende normen.

Wet kwaliteitsborging 2018

In de bouw is een professionaliseringsslag gaande met impact. De focus op het verkrijgen van een vergunning verschuift naar het kunnen aantonen, dat het project de vooraf overeengekomen kwaliteit heeft. Meer verantwoordelijkheid dus, voor eigen kwaliteit. Met de komst van de Wet Kwaliteitsborging is dit straks de dagelijkse werkelijkheid. Hoe gaat u hier op de juiste manier mee om?

Met BouwSecure bent u al voorbereid op de nieuwe wet. Door een pro-actieve houding een hogere kwaliteit.

Naar het deelnemingsformulier